Bisericile din cartierul Mocrea

Creştinismul în aspectele sale, şi-a pus amprenta pe cartierul Mocrea prin diversitatea religioasă.

Satul este atestat documentar încă din anul 1160, cu numele de Villa Aqua iar în 1199 sub numele de Macra.

Credinţa Ortodoxă

Parohia Mocrea, hramul St. Ap. Andrei, protopopiatul Ineu.

Preot paroh, Brait Agustin- Danut, data si locul nasterii, 7 martie, 1954 in loc, Mocrea jud, Arad.

Domiciliul, Oras Ineu, Sat Mocrea, nr.224, jud. Arad

Nr. de credinciosi: 323

Istoricul Bisericii.

Satul Mocrea dateaza istoric din anul,1199-1200, cind oamenii au construit casa in apropierea Canalului morilor. Cu timpul locuitorii de atunci s-au mutat spre dealul cu acelas nume, ajungind sa formeze satul pe vatra de acum.

Nu stiu cind sa construit, prima Biserica. Se stie ca pe locul gradinii parohiale de azi a existat o Biserica din lemn, avind hramul, „Nasterea Maici Domnului”.

In Biserica respectiva au slujit preotii ortodoxi .

In jurul anului1700 sau asezat in sat alaturii de rominii ortodocsi, slovacii de religie luterana si apoi maghiarii, romano-catolici.

Baronul Soimuz, din secolul xix, a cautat sa catolicizeze rominii ortodocsi.

A reuşit ca in anul 1834, 112 familii de ortodocşii să treacă la greco-catolici.

Cu sprijinul baronului, a fost construită  biserica din zid de piatră şi a fost dată in folosinţă, în anul 1866, avînd ca hram Sf. Ap. Andrei.

In această biserică au slujit preoţii greco-catolici pînă in 1948.

Din 1948 pînă in prezent au slujit preotii ortodocsi după cum urmează.

  1. Pr. Berlo Ioan-1948-1957, fiind fiu al satului,decedat la Bucuresti.
  2. Pr. Lucaci Teodor, 1957-1972, decedat la Cermei, jud.Arad.
  3. Pr. Darascu Petru, 1972-1974,transferat la Crivina jud.Ilfov
  4. Pr. Goldis Pavel 1975-1981, in prezent la Arad, Micalaca Veche., in perioada nov.1974 –august 1975,Parohia a fost vacanta.
  5. Pr. Brait Augustin-Danut ian. 1981, pina in prezent, fiu al satului.

Pagina Episcopia Aradului – detalii Mocrea

Biserica Evanghelică Luterană din cartierul Mocrea

Biserica Ortodoxă din cartierul Mocrea

Biserica Penticostală din Mocrea

Trebuie menţionat că Ineul a dat 2 preşedinţi penticostali, primul, Pavel Bochian fiind din cartierul Mocrea! Cartierul Mocrea a fost un puternic centru penticostal, care a dat personalităţi importante în mediul evanghelic! Biserica veche a fost demolată, fiind o poză istorică, în loc se construieşte un nou locaş de cult!

Cea mai veche podgorie – legat de credinţă…

Existenţa viticulturii în zona Aradului este atestată de episcopul Gerard în lucrarea sa „Deli­bera­tio”, care se referă la practicarea efectivă a acesteia, subliniindu-se chiar că, via dacă nu este săpată este năpădită de buruieni, ceea ce dă­unează producţiei.

În a doua jumătate a secolului al XI-lea statul feudal maghiar reu­şeşte să se înstăpânească peste şesul arădean şi din acea perioadă există primele referiri scrise privitoare la Podgoria Arădeană. Dintr-un do­cument aflăm că regina Gizella a Ungariei a dăruit cu încuviinţarea regelui, în anul 1038, opt vii situ­ate pe dealul Macra din hotarul Minişului, cu tot atâţia vieri. Ma­cra, adică Mocrea se află la extremitatea nordică a podgoriei, la poa­lele unui deal vulcanic ce se înalţă în mijlocul câmpiei. În secolele al XII-lea şi al XIII-lea noi documente vin să ateste existenţa viilor în toate satele aşezate la poalele Zarandului. La Pâncota, la Mă­derat, la Ghioroc, la Miniş etc. viile produceau vin pentru mănăs­tirile catolice de la Mocrea, Pân­cota şi Arad. Într-o danie a regelui Bela al III-lea, din 1177, reconfirmată în 1202, către prepozitura Arad sunt menţionaţi 317 iobagi, din care 164 erau viticultori, deci jumătate din numărul lor, ceea ce confirmă mărimea plantaţiilor cu vii. În secolele următoare infor­maţiile despre viile Podgoriei ară­de­ne se înmulţesc, se ţin evidenţe cu suprafeţele şi cantităţile predate mănăstirilor şi stăpânilor de pă­mânt. În 1562 dijma s-a ridicat la 141 mii litri şi aceasta era doar a zecea parte din producţia totală, iar suprafaţa cultivată cu vie se ri­dica la 700 hectare.

Sursă

download (2)

download (3)

6324_514693895250874_1140147793_n

20151109_102327-300x169