Spitalul Orăşenesc Ineu

Bust-Ineu-800x445

 

AICI site-ul Spitalul Orăşenesc Ineu – informaţii complete

(Prezentare preluată de pe site-ul spitalului orăşenesc Ineu)

slide1-7d05ee7ade

DESPRE

SCRIS DE SPITAL INEU ON 06 NOIEMBRIE 2013. POSTED IN SPITAL

Prezentarea institutiei

I.Misiunea si viziunea organizatiei;

Mandat

Spitalul Orasenesc Ineu  aplică legislatia in domeniu, strategia şi politica Ministerului Sanatatii, a Administratiei locale reprezentata de Consiliul Local Ineu în domeniul asigurării sănătăţii populaţiei din zona judetului Arad şi răspunde de realizarea scopului principal asigurarea serviciilor medicale spitalicesti a reformei în sectorul sanitar. Spitalul colaboreaza cu toti factori locali, regionali si nationali in vederea asigurari asistentei medicale de urgenta si a tratamentului celorlalte categori de bolnavi .

 Viziune

Spitalul Orasensc Ineu urmareste imbunatatirea starii de sanatate a populatiei din zona si  realizarea un sistem de sanatate modern si eficient, compatibil cu sistemele de sanatate din Uniunea Europeana, pus permanent in slujba cetateanului.

 Valori Comune

 •        respectarea dreptului la ocrotirea sanatatii populatiei;
 •        garantarea calitatii si sigurantei actului medical;
 •        cresterea rolului serviciilor preventive;
 •        asigurarea accesibilitatii la servicii,
 •        respectarea dreptului la libera alegere si a egalitatii de sanse;
 •        aprecierea competentelor profesionale si incurajarea dezvoltarii lor;
 •        transparenta decizionala.

 Date privind istoria :

 Spitalul Orasenesc Ineu  reprezintă una din unitatile  sanitare  a judeţului Arad, pusă în funcţiune în anul 1855.

In baza Deciziei nr. 306 din 30 iunie 1973 Consiliul popular al judetului Arad infiinteaza spitalul din Ineu asigurând asistenţa medicală de specialitate  pentru  locuitori din raza orasului Ineu.

Pe baza Hotararii nr.  90 din 22. 06. 2010 a fost transferat managementul asistentei medicale al Spitalului Orasenesc Ineu catre Consiliul Local Ineu.

Din luna decembrie 2010 spitalul functioneaza intr-o cladire noua  cu   suprafata desfasurata de 7 000 mp, pe un teren de 16. 735 mp. avand in structura sa  clădiri moderne, unipavilionare.

 1. Capacitate, structura, dotare, personal, resurse;
 2. 1. 1 Informaţii privind identitatea Spitalui Orasenesc Ineu

Spitalul este un spital general, cu o structură complexă de specialităţi medico-chirurgicale care asigură urgenţele şi acordă asistenţă medicală de specialitate;

In anul  2013 prin Ordinul Ministrului Sanatati 347 din 7 martie 2013 prin care sa modificat OMS 424 din 13 mai 2011 devine Spital Orasenesc, de categoria  IV;

Cladirile sunt trecute in proprietatea administratiei locale din anuL 2003 pe baza O. G.  70/2002 si H. G 866/2002 prin trecerea acestora din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniul public al Consiliului Local.

 1. 1. Analiza activitati clinice(inclusive pe DRG )
 2. 1. Structura spitalului cuprinde :

Spitalul are urmatoarea structura, in conformitate cu Ordinul Ministerului Sanatati 519/20. 05. 2010 si completata cu adresa 51682/VVP/611 din 26. 10. 2012 :

Nr.

Crt.

SECTIA Nr. de paturi
1. Sectia medicina interna 35
2. Sectia chirurgie generala 18
Paturi pentru insotitori 2
3. Sectia obstretica ginecologie  12
4. Compartiment neonatologie 5
5. Compartiment  pediatrie 10
6. Compartiment ortopedie si traumatologie 5
7. Compartiment  ATI 5
8. Compartiment Recuperare, medicina fizica  si balneologie 20
Total 112

Sali operatorii, Sterilizare, Farmacie, Laborator analize medicale, Laborator radiologie şi imagistică medicală, Laborator de recuperare, medicina fizica si balneologie, Compartiment  de  prevenire  şi  combatere  a infecţiilor nozocomiale, Cabinet TBC ambulator, Cab.  Planing Familial

Ambulator integrat cu cabinete in specialitatile: medicină internă; chirurgie generală; obstetrică ginecologie; pediatrie; ortopedie şi traumatologie ; recuperare medicala.

Analiza activităţii  medicale a Spitalul  relevă faptul că în anul 2012 s-au realizat un număr de:

–  externări acuţi şi cronici  3188;

–  externări în spitalizare de zi  2388;

–  consultaţii în Unitate de Primire a Urgenţelor 8548;

–  consultaţii în Ambulatoriul integrat   5049;

Evoluţia numărului de externări în regim de spitalizare continuă are un trend descrescător, în 2012 se înregistrează o scădere a numărului de externări  cu 280 faţă de 2009 (grafic). In condiţiile păstrării duratei medii de spitalizare aproximativ constantă – 7,0 în 2009 şi  7,77 în 2012 (grafic), evoluţia descrescătoare a numărului de externări conduce la o scădere a ratei de utilizare a paturilor de la 78,67 % în 2009 la 68,40% în 2012 (grafic).

Cauza principală a scăderilor enunţate se datorează subfinanţării din FNSP prin CASS.

Indicele de Case-Mix (ICM) se situează în creştere  în 2012 faţă de 2009, de la 0,8540 la 1. 0243. Creşterea Indicele de Case-Mix relevă capacitatea spitalului de a trata, prin intermediul personalului şi cu dotarile existente, cazuri din ce în ce mai complexe.

 Grafic

  2011 2012 2013
Nr. externari 3468 3250 3131
Durata medie de spitalizare 7,0 7,28 7,65
Rata de ocupare a paturilor 78,67 80,76 66,42
Gradul de utilizare 287,2 294,77 252,54
ICM 0,8540 0,8243 0,9106

Investigații paraclinice ale laboratorului de analize medicale a spitalului perioada 01.01.2014 – 30.09.2014:

Nr. Crt. Sector Denumire Analiza Cantitate
1 ALT Ex coproparazitologic Proba 1 741
2 BIOCHIMIE Fosfataza alcalina 533
3 BIOCHIMIE TGP / ALT 3218
4 BIOCHIMIE Amilazemie 617
5 BIOCHIMIE Amilazurie 268
6 BIOCHIMIE TGO / AST 2749
7 BIOCHIMIE Bilirubina Directa 529
8 BIOCHIMIE Bilirubina Totala 1416
9 BIOCHIMIE Colesterol 1956
10 BIOCHIMIE HDL Colesterol 367
11 BIOCHIMIE LDL Colesterol 363
12 BIOCHIMIE Calcemie 1544
13 BIOCHIMIE Creatinina 2597
14 BIOCHIMIE Gama Glutamil Transferaza 790
15 BIOCHIMIE Glicemie 3350
16 BIOCHIMIE Sideremie 310
17 BIOCHIMIE Magnezemie 1225
18 BIOCHIMIE Proteine totale 125
19 BIOCHIMIE Trigliceride 1814
20 BIOCHIMIE Acid uric 1140
21 BIOCHIMIE Urea 3114
22 HEMATOLOGIE Nr. Limfocite atipice 3932
23 HEMATOLOGIE1 APTT 740
24 HEMATOLOGIE1 FIBRINOGEN 644
25 HEMATOLOGIE1 INR 1089
26 HEMATOLOGIE1 TQ 1089
27 HEMATOLOGIE2 VSH 2352
28 HEMATOLOGIE3 Rh 371
29 IMUNOLOGIE Anti HAV 1
30 IMUNOLOGIE PSA 4
31 IMUNOLOGIE ASLO 9
32 IMUNOLOGIE Proteina C Reactiva 27
33 IMUNOLOGIE VDRL 21
34 IMUNOLOGIE Depistare Ac Anti HP 61
35 IMUNOLOGIE Ag Hbs 33
36 IMUNOLOGIE Anti HCV 33
37 IMUNOLOGIE Depistare HIV 21
38 IMUNOLOGIE Troponina 13
39 IMUNOLOGIE1 ASLO 38
40 IMUNOLOGIE1 Factor Reumatoid 15
41 IMUNOLOGIE1 Proteina C Reactiva 173
42 IMUNOLOGIE1 VDRL 246
43 IMUNOLOGIE2 Ac Anti-HAV Ig.M 3
44 IMUNOLOGIE2 Depistare Ac Anti HP 398
45 IMUNOLOGIE2 Ag Hbs 352
46 IMUNOLOGIE2 Anti HCV 351
47 IMUNOLOGIE2 Depistare HIV 248
48 IMUNOLOGIE2 PSA calitativ 13
49 IMUNOLOGIE2 Troponina 131
50 URINA PH 2757
Total 43931

Be the first to comment on "Spitalul Orăşenesc Ineu"

Leave a comment