Un nou proiect va întra în execuție pentru Orașul Ineu – „Îmbunătățirea calității vieții în Orașul Ineu, Județul Arad, pentru componenta 3 – Extindere rețele apă – canal și modernizare drumuri;” ce va cuprinde străzile – Albina, Armeneasca, Pescarilor, Câmpului, Transilvania, Oltenia, Maramureș, Madrid.