Un nou proiect european la Colegiul “Mihai Viteazul” Ineu

Misiunea Colegiului „Mihai Viteazul” Ineu  este de a promova o educație de calitate, de a asigura cadrul pentru activități educative la cele mai înalte standarde profesionale, cu scopul de a oferi principalilor beneficiari ai învățării dobândirea de competențe-cheie diversificate.

Având în vedere exigenţele pieţei muncii europene şi nevoile de formare profesională ale elevilor, în şcoala noastră se va derula un nou proiect Erasmus +. Implementarea unui astfel de proiect asigura o deschidere a şcolii către parteneriate cu instituţii din străinătate.

Proiectul Practică europeană – competențe profesionale la standarde înalte va începe în 01.09.2018 pe o perioadă de 18 luni, având ca parteneri instituţii de profil din Portugalia şi Cipru. Grupul de participanți va fi format din 45 de elevi de la filiera tehnologică.

Școala noastră dorește să diversifice servicii educaționale de calitate care să permită elevilor formarea şi dezvoltarea competențelor profesionale şi creşterea şanselor de angajare, inclusiv pe piața internațională a muncii.

Prof. Grăjdănescu Angelica sursă text/foto – Colegiul ”Mihai Viteazul” Ineu