Situatia documentațiilor întocmite în vederea eliberării Titlurilor de Proprietate trimise la OCPI Arad în perioada 2016-2018

Deținătorii de teren agricol din parcelele anunțate se pot prezenta la Biroul Agricol în fiecare zi cu actele de proprietate legalizate, certificat de moștenitor legalizat sau acte de stare civilă legalizate, pentru cadastrarea gratuită a celor care nu dețin extras CF terenurilor pe care le dețin în proprietate.  Înscrierile se pot face în termen de o lună de la prezentul comunicat!

Vă mulțumim!

Șef Birou Agricol – Petrinca Mihai

Situație Pv-uri trim. la OCPI-01 Situație Pv-uri trim. la OCPI-02 Situație Pv-uri trim. la OCPI-03 Situație Pv-uri trim. la OCPI-04 Situație Pv-uri trim. la OCPI-05 Situație Pv-uri trim. la OCPI-06 Situație Pv-uri trim. la OCPI-07 Situație Pv-uri trim. la OCPI-08 Situație Pv-uri trim. la OCPI-09 Situație Pv-uri trim. la OCPI-10 Situație Pv-uri trim. la OCPI-11 Situație Pv-uri trim. la OCPI-12 Situație Pv-uri trim. la OCPI-13 Situație Pv-uri trim. la OCPI-14