Ședință de informare în domeniul anteprenoriatului la Primăria Orașului Ineu!

Astăzi a avut loc o ședință de informare în domeniul anteprenoriatului la Primăria Orașului Ineu. 

Informații www.vestart.ro

VESTART – Arta antreprenoriatului

Contactează-ne!

POCU/82/3/7/105729

Componenta 1 – România Start Up Plus

Axa prioritară – Locuri de muncă pentru toți

Operațiunea – Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din  zona urbană

Durata de implementare proiect: Ianuarie 2018 – Ianuarie 2021

Obiective :

 • 600 Persoane Informate
 • 400 Persoane formate în domeniul antreprenoriatului
 • 360 Persoane certificate
 • 360 Planuri de afaceri elaborate
 • 54 Idei de afaceri finanțate
 • 54 Persoane consiliate și sprijinite pentru dezvoltarea propriei afaceri
 • 108 Locuri de muncă nou create
 • 1 Platformă online creată în cadrul proiectului care va deveni pentru orice persoană interesată un centru online de resurse privind înființarea și dezvoltarea afacerilor
 • 3 Conferințe organizate în proiect
 • 1 Ghid de analiză antreprenorială elaborat

ETAPA 1 – Formarea Antreprenorială

 • Informarea a 600 persoane
 • Recrutare minim a 400 persoane din Regiunea de Vest
 • Formarea în domeniul antreprenoriatului a 400 persoane fizice din care minim 360 certificate
 • Selectarea a minim 54 persoane pentru a beneficia de ajutor de minimis în valoare de maxim 178.000 RON pentru implementarea ideilor de afaceri
 • Participarea la stagii de practică a 54 persoane

ETAPA 2 – Implementarea planurilor de afaceri

După selectarea planului de afaceri persoanele vor:

 • beneficia de consultanță și consiliere pentru înființarea firmelor și demararea actelor firmelor nou create
 • fi monitorizate și sprijinite în funcționarea afacerilor nou înființate
 • fi sprijinite în procesul de decontare a sumelor primite ca și ajutor de minimis

ETAPA 3 – Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate

În această etapă se va urmări atingerea tuturor obiectivelor și indicatorilor asumați prin proiect. Durata maximă de implementare a acestei etape este de 6 luni de la data finalizării celei de-a doua etape cadru.

Câți bani poți să iei?

Se oferă 178.000 RON, sub formă de ajutor financiar NERAMBURSABIL, fiecărui solicitant ce respectă procedura de obținere a acestora.

Finanțarea NERAMBURSABILĂ este 100% din valoarea planurilor de afaceri.

Banii se acordă în două tranșe:

 1. 75% la început;
 2. 25% după ce beneficiarul va putea să dovedească faptul că a realizat o cifră de afaceri de cel puțin 30%din valoarea primei tranșe de bani.

În cazul în care acest termen nu este respectat, a doua tranșă nu se mai acordă.

Cum poți cheltui acești bani?

Lista de cheltuieli eligibile este una extinsă, beneficiarii putând cheltui banii pentru dezvoltarea propriei afaceri. Ei trebuie totuși să creeze minim 2 locuri de muncă, după maxim 6 luni de la semnarea contractului de subvenție.

Persoanele ce vor fi angajate în noile firme vor avea domiciliul sau reședința în Regiunea de Vest.

Cum te poți înscrie?

Contactează-ne!

IMG_1771

IMG_1772

IMG_1773

IMG_1774