Se finalizează extinderea rețelei de canalizare pe strada Decebal!

IF

Se finalizează ultima porțiune, din extinderea rețelei de canalizare, pe strada Decebal!

IF

IF

IF

IF