Școală de Vară 5 zile în luna Iulie 2018 – dans modern la Ineu