Parohia Traian are un nou preot paroh – preot Răzvan Trip

Duminică 29 Mai 2022, după Sfânta Liturghie va începe un nou capitol în viața spirituală a comunității ortodoxe din Cartierul Traian (Colonie), prin instalarea ca și preot paroh al Parohiei Ineu Traian, a preotului Răzvan Trip!
Pentru întreaga activitate și slujire, pentru realizările și implicarea preotului Sever Mocanu, îi suntem recunoscători și îi mulțumim!
”ISTORICUL BISERICII:
Parohia Traian s-a înfiinţat în anul 1929. În 5 mai 1929, a avut loc prima şedinţă a Consiliului Parohial. Parohia a fost recunoscută de către Ministerul Cultelor prin Ordinul nr. 31004/1929.
Până la construirea actualei biserici, slujbele religioase s-au oficiat într-o capelă sfinţită în casa lui Nicolae Taşcă de pe str. Ştefan cel Mare, colonist venit din Pecica.
Din cele 10 hectare de pădure primite de la stat, s-a cumpărat o parte din materialul necesar şi s-au acoperit cheltuielile de construcţie executate de meşterul Elsinger Wilmos din Ineu. Din ajutorul acordat de Episcopia Aradului din fondul Ioan Meţianu şi din ajutorul dat de Prefectura din Arad, s-a cumpărat un conac al baronului Solymossy Laszlo. Cu materialele rezultate din demolarea conacului şi din daniile credincioşilor au fost finalizate lucrările.
Biserica cu hramul Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel este de proporţii reduse. Măsoară 21 m lungime şi 7,5 m lăţime. Are două clopote, aşezate în turnul bisericii.
Biserica actuală a fost zidită între anii 1929-1933. Este o biserică de zid. Turnul este din cărămidă, acoperit cu tablă. Iconostasul a fost pictat de către Aurel Sabău. Tot el execută parţial şi pictura în ulei din interiorul bisericii.
Lucrările de construcţie, terminate la sfârşitul anului 1933, au fost binecuvântate de către protopopul Mihail Cosma, asistat de preotul paroh Teofan Herbei, pr. Gheorghe Perva (de la colonia Gurba) şi pr. Ioan Poleacu (din parohia Cermei), la data de 3 decembrie 1933.
Primul preot al parohiei a fost hirotonit la 11 iunie 1929 pe seama parohiei Traian şi s-a numit Teofan Herbei. A păstorit până în anul 1939. Din 26 martie 1940, parohia a fost condusă de pr. Emil Borza, fost preot în Bodeşti. Au fost continuate lucrările de pictură care au fost terminate în anul 1941 iar în anul 1957 s-a făcut electrificarea bisericii. Tot în timpul păstoririi pr. Emil Borza, din contribuţia credincioşilor a fost ridicat monumentul din faţa bisericii, dedicat eroilor satului căzuţi în Al Doilea Zăzboi Mondial. Monumentul a fost construit din marmură albă de către sculptorul D. Andriţoiu, din Vaşcău. Este compus din următoarele piese: soldat-vânător de munte, în mărime naturală; două plăci pe care sunt sculptate scene de luptă; o cruce înaltă pe care sunt scrise cuvintele Pro Patria şi o placă mare cu numele eroilor căzuţi.
După o păstorire de 19 ani, în 1959, preotul Emil Borza a fost transferat la parohia Ineu, din anul 1949, el îndeplinind funcţia de protopop al Ineului. Îşi doarme somnul de veci la mănăstirea Ciorogârla.
Din 17 decembrie 1959, oficiul parohial Traian a fost condus de preotul Pavel Tripa, în timpul căruia s-au executat lucrări de reparaţie a tencuielilor exterioare, spălarea picturilor, repararea acoperişului şi vopsirea mobilierului. Lucrările de reparaţie au fost sfinţite în 24 noiembrie 1963 de către Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist Arăpaşu, pe atunci episcop al Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului, care a săvârşit atunci şi târnosirea bisericii. Preotul Pavel Tripa a păstorit până în anul 1971, când s-a pensionat.
Din 1 februarie 1971 până în 5 iunie 1995, parohia a fost păstorită de preotul Simion Buda, venit din parohia Drauţ. Din contribuţia credincioşilor şi prin munca preotului şi a Consiliului Parohial, s-a construit casa parohială şi s-a îngrădit cimitirul. În anul 1983, s-au executat lucrări de reparaţie exterioară a bisericii iar în anul 1988, o nouă pictură interioară.
După pensionarea preotului Simion Buda, parohia Traian a rămas vacantă până în iunie 1996. În perioada 5 iunie 1995 -1 iunie 1996, au oficiat serviciul religios în calitate de suplinitori, preotul Nicolae Codrin din Mânerău, preotul Gheorghe Belei din Şicula şi arhimandritul Ilarion, stareţul Mănăstirii Feredeu.
De la 1 iunie 1996, oficiul parohial Traian este condus de preotul Sever Mocan, fost preot la Răpsig. Sub conducerea sa şi a Comitetului Parohial, în anul 1999, iconostasul vechi a fost înlocuit cu unul din stejar masiv executat de către sculptorul Constantin Tănase din comuna Vânători, judeţul Neamţ. În acelaşi an, au fost pictate icoanele de pe iconostas şi icoanele prăznicare de către pictorul Constantin Bumbu, din comuna Căşei, judeţul Cluj. De asemenea, a fost construit gardul actual din jurul bisericii şi aleile din curtea bisericii spre casa parohială, iar în anul 2000, au fost schimbate cele trei uşi ale sfântului lăcaş, uşi confecţionate din stejar masiv de meşterul tâmplar Ioan Mâţ, din comuna Moisei, judeţul Maramureş.
În anul 2008, la data de 2 noiembrie, în timpul păstoririi preotului Sever Mocan, a fost pusă piatra de temelie a noii biserici de către Înalt Preasfinţitul părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, alături de un numeros sobor de preoţi. Lucrările la noua biserică se desfăşoară şi în prezent.
Înalt Preasfinţitul părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a întreprins vizite canonice şi a oficiat Sfânta Liturghie şi Vecernia în parohia noastră în anii 2003, 2008, 2010, 2011 şi 2013.”
Preot paroh,
iconom stavrofor, Sever Mocan
Biserica cu hramurile ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” şi ,,Sfântul Ierarh Sava Brancovici” din cartierul Traian, Oraşul Ineu, a fost târnosită, la data de 4 Octombrie 2020, de către Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului și Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului.
Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, în semn de deosebită prețuire și părintească dragoste pentru rodnica activitate pastoral-misionară şi administrativ-gospodărească în slujba Bisericii celei „una, sfântă, sobornicească și apostolică”, i-a acordat părintelui paroh Sever Mocan distincția „Crucea Sfântului Ierarh Sava Brancovici”. De asemenea, ctitorii și reprezentanții autorităților județene și locale au primit din partea Ierarhului distincția Crucea pentru mireni a Sfântului Sava Brancovici. Nu în ultimul rând, ostenitorii și binefăcătorii care s-au jertfit și care au manifestat, în mod concret, sprijinul pentru construirea și înfrumusețarea sfântului lăcaș au primit, din partea parohiei, diplome de aleasă cinstire.
Vrednici sunt preoții noștri în veac după „rânduiala lui Melchisedec”.
29.05.2022: o dată pentru istoria locală.
Comunitatea credincioșilor din Ineu-Traian a sărbătorit astăzi un moment de referință în istoria sa: instalarea ca preot paroh a părintelui Razvan Trip. Pe linie succesorală este al șaselea preot al parohiei Traian-Ineu, după preoții Teofan Herbei, Emil Borza, Pavel Tripa, Simion Buda și Sever Mocan. Fiecare păstor a contribuit la edificarea social-misionară și cultural-economică a turmei păstorite. De exemplu, în plină criză economică interbelică (1929-1933) preotul Teofan Herbei a condus lucrările de construcție a bisericii vechi din colonia Traian, preotul Emil Borza s-a ostenit pentru Monumentul eroilor din fata bisericii iar Pavel Tripa este monograful Ineului și al Ienopolei. Când vine vorba despre părintele Septimiu Sever , îl voi consemna ca un ctitor de biserică, un preot ales de Dumnezeu pentru o misiune aparte. Mi-l amintesc ca profesor de religie la Școală primară din cartierul Traian, încă de la finalul anilor 90′. Apoi, de la amvonul din fata Iconostatusului bisericii vechi, ne spunea despre gândurile sale de a face o nouă biserică, o moștenire pentru generațiile care vor urma. Un gând pe cat de maret, pe atat de greu de indeplinit. Dar unde Voia Tatălui se vrea împlinită, nimic nu poate sta împotrivă. Și iată ca a reușit cu ajutorul lui Dumnezeu, cu implicarea autorităților si a enoriasilor sa ducă la îndeplinire planul divin. Mulțumim părinte pentru tot și Dumnezeu sa va dăruiască multă sănătate iar tânărului nostru păstor, Dumnezeu sa îi dăruiască răbdare, însuflețire și râvnă să „are ogoarele inimilor noastre” Amin.

INSTALARE DE PREOT PAROH ÎN PAROHIA INEU TRAIAN