Lucrări de întreținere la blocurile de pe strada I. C. Dumitrașcu!

Se lucrează la rețeaua de colectare a apei pluviale. Din cauză că țevile s-au corodat, infiltrațiile apei au dus la surparea pavajului din trotuar! Țevile vor fi înlocuite iar trotuarul refăcut. 

IMG_9865

IMG_9866

IMG_9867