Liceul ”Sava Brancovici” – proiectul R.O.S.E, ”Bacalaureatul – misiune posibilă”

Începând cu anul școlar 2017 – 2018, Liceul Tehnologic ”Sava Brancovici” Ineu implementează proiectul R.O.S.E. ”Bacalaureatul – misiune posibilă”. R.O.S.E. este un proiect care vizează reducerea abandonului în învățământul secundar, terțiar și creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. Acest proiect este finanțat de B.I.R.D.

În cadrul proiectului, pe lângă activități remediale la disciplinele pentru bacalaureat elevii vor beneficia de o masă caldă și transport gratuit pentru ziua în care se desfășoară activitățile. 

Dintre activitățile desfășurate prin proiect mai amintim: excursii tematice și lucrări de dotare, renovare pentru 2 laboratoare. Beneficiari ai proiectului R.O.S.E. sunt elevii de la clasele de învățământ seral – liceal. Total beneficiari 160 de elevi. 

Proiectul R.O.S.E. este în valoare de 100.000 Euro și se desfășoară pe o perioadă de 4 ani. Din echipa de management a proiectului fac parte: manager proiect – Jurjița Adrian Daniel; responsabil activități – Andra Eugen; contabil șef – Cornelia Rădac; asisetent proiect – Hălmăgian Florin. 

Liceul Tehnologic ”Sava Brancovici” Ineu a avut mai multe proiecte de succes din care amintim: 

Proiect Comunicăm în parteneriat-Fundația Vodafone România si Fundatia Serviciilor Sociale Bethany

EU – Project “Pictures at an exhibition – Europe 2016” November 2016

Proiectul Internationala “Oberhof goes International”

Sursă –http://savabrancovici.ro/wp/

Liceul Sava Brancovici