Internaționalizare și perfecționare prin stagii de pregătire practică în Marea Britanie – Final de proiect – Liceul Tehnologic „Sava Brancovici” Ineu

Acest  proiect Erasmus + 2017-1-RO01-KA102-036210, s-a aprobat în iulie 2017 pentru Liceul Tehnologic “Sava Brancovici” Ineu . A avut ca scop perfecționarea prin stagii de pregătire practică a  45 de elevi, prin 3 fluxuri a câte 15 elevi.  Principalul obiectiv al proiectului este creșterea capacității de integrare a tinerilor pe piața muncii prin cunoașterea condițiilor de muncă din Europa .

În perioada 25.03.2019-12.04.2019, al treilea flux și-a efectuat stagiul de pregatire  practica   la GRWP LLANDRILLO MENAI,  Marea Britanie. Cei 15 elevi însoțiți de doi profesori au beneficiat de 15 zile de pregătire  practică în instituții specializate, În acest flux au fost plecați cei de la specializarile Tehnician în turism, grupul țintă fiind format din 8 elevi, clasa  a XI-a,  liceu zi,  ruta directă, nivel de pregătire III, domeniul de pregătire Servicii/Turism și alimentație și Zidar-pietrar-tencuitor, grupul tintă fiind format din 7 elevi de clasa a XI-a -profesional, profil Tehnic,  domeniul de pregatire Construcții, instalații și lucrări publice.

Pe parcursul mobilității, participanții au desfasurat practica de specialitate în atelierele colegiului partener, pe șantiere și in agenții de turism . S-au efectuat  și vizite de intereș pentru pregătirea profesionala  (șantiere, clădiri, obiective industriale, hoteluri, restaurante și obiective turistice).

Mobilitatea are și o componenta de pregătire culturala și de limbă engleză.

La finalul stagiului de pregătire participanții au primit un  Certificat de participare si un Europass Mobility, semnate și ștampitate de  instituțiile partenere, respectiv Colegiul Llandrillo Menai , Tara Galilor și școala noastră.