Colegiul Mihai Viteazul Ineu, Proiectele Erasmus+

Procesul de internaționalizare al Colegiului Mihai Viteazul Ineu s-a realizat prin proiectele de parteneriat strategic Erasmus+ ‘Predarea Limbii Engleze prin Povestiri’(2018-2021) și ‘De la Teorie la Practică’(2018-2021) care au fost implementate cu succes la nivel local, național și internațional. Provocările și oportunitățile erei digitale au stimulat evoluția profesională și transferul de bune practici ale profesorilor și elevilor care au participat la derularea proiectelor Erasmus+. De asemenea, experiența acumulată în mediul internațional a promovat competențele secolului 21, dezvoltarea cetățeniei active și a stimulat nivelul motivațional al elevilor.
Ciclul de viață al fiecărui proiect este de cinci ani. Rezultatele educaționale ale proiectelor pot fi accesate la adresa https://liceulineu.edupage.org/, secțiunea proiecte Erasmus+. Activitățile de diseminare, exploatare și multiplicare ale rezultatelor intangibile și tangibile ale proiectelor au contribuit la creșterea impactului proiectelor.
Încheierea acestor două proiecte a creat cadrul necesar pentru dezvoltarea altor proiecte bazate pe educația formală, informală și non-formală care vor oferi multiple competențe și calificări.
Profesor coordonator, Cleopatra Ardelean
Colegiul Mihai Viteazul Ineu