Anunț pierdere document

Subsemnatul Indre Doru Marius posesor al Autorizatiei ANRE numarul 33753 din 30.05.2014 grupa IIA-IIIB, declar nul acest document, datorita pierderii documentului mentionat.

Marius INDRE

Sef UO MT/JT Ineu