Ai teren? Înregistrează-te GRATUIT în Cadastru și Cartea Funciară! Vezi ce trebuie să faci:

Cei care dețin teren în proprietate dar fără să dețină Carte Funciară, în parcelele: Drumul Șiculii, Iștălăul de Piatră, Jerac, Orezărie, Drumul Nucilor, Traian, Cioloș, Cărbunăriște, Hedeșan, Tămand – toate parcelele, se pot prezenta la Biroul Agricol situat în clădirea administrativă a Primăriei Orașului Ineu având copii justificative ale actelor de proprietate în vederea eliberării GRATUIT a Cărții Funciare și înscrierii în Cadastru. 

Documentele trebuie prezentate în original și legalizate/autentificate prin notariat!

Comunicat Birou Agricol – Primăria Orașului Ineu

IMG_1654

IMG_1655