Activitate 10.07.2017

IF

Așa cum s-au obișnuit cetățenii Orașului Ineu să observe zilnic, edilii Orașului Ineu inspectează lucrările. Șantierele desfășurate sunt numeroase: pavare alei și trotuare; implementarea rețelei de colectare a apei pluviale, respectiv construirea de șanțuri și podețe; amenajarea și întreținerea spațiilor verzi; îngrijirea domeniului public; modernizarea iluminatului public, modernizarea rețelei de apă și canalizare; modernizarea și amenajarea domeniului public de la blocuri; și lista poate continua. 

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF